Fer feina al Consell


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
Anunci de la qualificació provisional de les proves tipus test de la primera prova de la convocatòria de fisioterapeuta, de l'Oferta Pública d'Ocupació 2017 11-11-202111-12-20214
Anunci de la publicació de les preguntes i respostes del qüestionari de la primera prova de la convocatòria d'arqueòleg 11-11-202111-12-20214
Primera prova convocatòria d'arqueòleg: qüestionari i solució 11-11-202111-12-20214
Primera prova convocatòria d'arqueòleg: qüestionari i solució preguntes de reserva 11-11-202111-12-20214
Anunci de la qualificació provisional de les proves tipus test de la primera prova de la convocatòria de TAE (Arqueòleg) de la Oferta Pública d'Ocupació 2017 17-11-202117-12-202110
Anunci de la qualificació definitiva de la primera prova de la convocatòria de fisioterapeuta OPO 2017 19-11-202119-12-202112
Acord del Consell Executiu relatiu a l'aprovació de la convocatòria i les bases específiques per la selecció d'un/a administratiu/iva a l'AGA del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, mitjançant oferta al SOIB 24-11-202124-12-202117
Acord del Consell Executiu relatiu a l'aprovació de la convocatòria i les bases específiques per la selecció d'un/a tècnic/a de gestió al Servei de Carreteres, mitjançant oferta al SOIB 24-11-202124-12-202117
Edicte llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria de Comissió de Serveis de bomber del Consell Insular de Menorca, aprovada mitjançant Resolució núm. 2021/313 de data 23 de novembre de 2021. 24-11-202124-12-202117
Edicte relatiu a l'aprovació de la convocatòria i les bases de l'oposició per promoció interna per reclassificació dels auxiliars d'infermeria i auxiliars cuidadors funcionaris de carrera del CIM 29-11-202124-12-202117
123