TAULER D'EDICTES. Anuncis


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
Aprovació definitiva de la modificació puntual del Reglament orgànic del Consell Insular de Menorca (Exp. 03126-2021-000001) 13-04-202114-06-20211
Citació entrevistes selecció d'un educador social a mitja jornada, per al programa de lloguer ètic 10-06-202115-06-20212
Aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria de proves d'habilitació de guies turístics i d'ampliació d'idiomes any 2021 i nomenament dels membres de la Comissió Avaluadora 07-06-202118-06-20215
Edicte relatiu a l'aprovació de les bases específiques i la convocatòria de places de Fisioterapeuta i Tae (Arqueòleg) de l'Oferta Pública d'Ocupació del 2017 del Consell Insular de Menorca 30-05-202118-06-20215
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 12 d’abril de 2021, relatiu a la convocatòria dels ajuts ADS 2020: concessió i modificació de les bases (exp. 3408-2020-000001) 20-04-202120-06-20217
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 12 d’abril de 2021, relatiu a la convocatòria dels ajuts CARB 2020: concessió i modificació de les bases (exp. 3211-2020-000001) 20-04-202120-06-20217
Llista d’admesos i dates d'examen a les proves d’obtenció del certificat de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses. 25-05-202122-06-20219
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 3 de maig de 2021, relatiu als ajuts COVID-19 efectes fase 4 gener (quarta concessió) (exp. 03140-2021-000001) 13-05-202122-06-20219
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 10 de maig de 2021, relatiu a l’aprovació de la proposta de resolució de la convocatòria dels ajuts per pal·liar els efectes econòmics derivats de l’adopció del nivell 4 d’alerta sanitària en diferents sectors econòmics de Menorca, corresponents als mesos de febrer i març de l’any 2021 (Exp. 03140-2021-000646) 20-05-202122-06-20219
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 26 d’abril de 2021, relatiu a l’aprovació de les bases que han de regir la concessió de beques per a la realització d’estudis fora de Menorca que s’adjunten i la convocatòria corresponent al curs 2020-2021 (exp. 1501-2021-000003) 23-05-202122-06-20219
12345


Edictes pendents de publicació al BOIB


Títol