Cercar per text:
Departament
Data:
DescripcióData
4303/000002.EG/2017 Encàrrec de gestió a SILME, per a la realització dels treballs de manteniment integral de tots els equipaments i programes informàtics d’ús corporatiu del Consell Insular de Menorca 27/11/2017
4310/00005.EG/2017 Modificació encàrrec de gestió a l’empresa Silme, SA, pel manteniment integral programes corporatius del Consell Insular de Menorca03/07/2017
4303/000001.EG/2017 Encomana de serveis a l'empresa SILME de manteniment del Sistema Informació Geogràfic corporatiu i la Infraestructura de Dades Espacials de Menorca06/02/2017
4303/000001.EG/2016 Encomana a SILME per a la gestió de l'operació i el manteniment de la xarxa de fibra òptica 19/12/2016
4311/000003.EG/2016 Pròrroga encomana de servei a l'empresa SILME per al manteniment del sistema d'informació geogràfica corporatiu i la infraestructura de dades espacials de Menorca08/02/2016
4303/000002.EG/2015 Encàrrec de gestió a l'empresa SILME els treballs de manteniment integral de tots els programes informàtics d'ús corporatiu del Consell Insular de Menorca30/11/2015
4303/000001.EG/2015 Nova encomana gestió coves de s'Aigua i de Na Megaré, TRAGSATEC20/04/2015
Exp.4303/000002.EG/2014 Encomana a Tragsatec, redac. projecte constructiu, projecte del contingut expositiu, avaluació d'impacte ambiental i estudi de viabilitat econòmica per la realització del Centre d'Interpretació de la Reserva de la Biosfera de Menorca, a la muntanya de s'Enclusa, en el terme municipal de Ferreries (Balears)09/12/2014
4303/000003.EG/2014 Encomana de gestió asistència tècnica coves de s'aigua i de Na Megaré (TRAGSA)23/10/2014
4303/000001.EG/2014 Encomana de Gestió a Silme. Manteniment SIG i infraestructura dades espacials.201410/02/2014
Exp. 4303/000002.EG/2013 Encomana de gestió a SILME manteniment integral programes informàtics20/12/2013
Exp. 4303/000001.EG/2013. Encomana de Gestió a "Empresa Tecnologias de Servicios Agrarios, SA", dels serveis de coordinació i assessorament per a la redacció de la Norma Territorial Transitòria prevista en la disposició addicional Novena de la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible.06/03/2013