Subministrament

Pròrroga del contracte de subministrament de material d'oficina per al Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4311/000013.Sub/2013

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 27.717,20 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: