Històric de contractes

Des d'aquesta pàgina podreu consultar l'històric dels expedients de contractació publicats al perfil de contractant del Consell Insular de Menorca anteriors al 18/07/2016 i que no figuren al Perfil del Contractant de la Plataforma de contractació de l'Estat, així com les modificacions i pròrrogues dels mateixos.

També podeu consultar els contractes menors de més de 3.000 € del període 01/01/2009 -31/03/2018 fent clic aquí.