TítolExpedient
Pròrroga del contracte de serveis per a la realització de la neteja del museu de Menorca, al carrer Doctor Guardia, s/n, de Maó 4311/000018.Ser/2016
Pròrroga del contracte de gestió mitjançant concessió administrativa del servei d'acolliment d'animals 4311/000017.GSP/2016
Pròrroga del contracte de serveis d'assistència psicològica grupal específica per al servei coordinador de drogodependències del Consell Insular de Menorca 4311/000016.Ser/2016
Pròrroga del contracte de serveis per a l’execució d’operacions de conservació de les ctres competència del CIM i de les ctres municipals incloses als diferents convenis de cofinançament amb els diferents ajuntaments de l’illa 4311/000015.Ser/2016
Pròrroga de l'ampliació de l'itinerari i de l'increment de freqüències del servei públic de transports regular de viatgers per ctra d'ús general, IB07 Ciutadella-Antiga Estació Marítima (Bus C) 4311/000013. GSP/2016
Pròrroga de l'ampliació d'itinerari del servei públic de Transport regular de viatgers per ctra de Maó a l'aeroport de Menorca IB-37 (Maó-Centre i Maó-Llucmaçanes) 4311/000014.GSP/2016
Pròrroga del contracte de la prestació de serveis per a la vigilància i seguretat d'alguns edificis públics i/o serveis del Consell Insular de Menorca 4311/000012.Ser/2016
Pròrroga del contracte de cobertura d'assegurances del Consell Insular de Menorca, LOT I, COBERTURA D'ASSEGURANCES PERSONALS: A1, VIDA (pòlissa Núm. 20110820121109), I A2, ACCIDENTS (pòlissa Núm. 20110820321110) 4311/000005/As/2016 (LOT I A1-A2)
Pròrroga de la contractació de la cobertura d'assegurances del Consell Insular de Menorca, LOT III: Danys Materials 4311/000010.As/2016 (LOT III)
Pròrroga de la contractació de la cobertura d'assegurances del CIM, LOT IV, Contracte d'assegurança dels vehicles terrestres i Embarcacions del Consell Insular de Menorca 4311/000008.As/2016 (LOT IV)
12