Declarat desert

TítolExpedientÒrgan ResolucióData Resolució
Contracte de serveis per a la vigilància i seguretat d'alguns edificis públic i serveis del Consell Insular de Menorca 4302/000001.Ser/2018Consell Executiu26-03-2018
Contracte d'obres per executar el projecte constructiu de rehabilitació superficial del ferm a la carretera Me-2, del PK 0+750 al PK 2+690 4301/000030.Ob/2017Consell Executiu29-01-2018
Contracte de serveis per l'elaboració de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral del Consell Insular de Menorca, i de la proposta d'optimització del model organitzatiu actual del CIM 4301/000014.Ser/2017Consell Executiu11-07-2017
Contracte administratiu especial del servei de bar cafeteria de l'estació d'autobusos de Maó 4301/000013.AE/2017Consell Executiu15-05-2017
Contracte de serveis d'agència de viatges pel desplaçament de l'expedició d'IGA Menorca als "jocs de les illes", a l'illa de Gotland (Suècia), per disputar la XVII edició dels Natwest Island Games. 4301/000006.Ser/2017Consell Executiu24-04-2017
Contractació del servei d'assistència mèdica per al servei coordinador de drogodependències dependent del Consell Insular de Menorca 4301/000010.Ser/2015Presidència13-10-2015
Contracte del servei de sanitaris químics a les platges de Menorca (Cala en Turqueta, Son Saura -es Banyul i Bellavista-, Macarella, la Vall, es Talaier, Cavalleria i Binimel·là), Any 2015 4301/000003.Ser/2015Presidència11-05-2015
Contracte del subministrament, la instal·lació i el manteniment de màquines de venda i validació dels títols del transport públic regular de viatgers, i de l'adquisició i el manteniment d’un nou programari tarifari per a les esmentades màquines 4301/000003.Sub/2014Consell Executiu29-04-2014
Contracte reservat de serveis per la conservació i el manteniment del Camí de Cavalls i el seu àmbit d'influència segons el Pla Especial de Camí de Cavalls 4301/000015.Ser/2013Consell Executiu13-01-2014
Contracte de la prestació de serveis per a la vigilància i seguretat d'alguns edificis públics i/o serveis del Consell Insular de Menorca 4301/000014.Ser/2013Consell Executiu16-12-2013
12