TAULER D'EDICTES. Anuncis


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 12 d’abril de 2021, relatiu a la convocatòria dels ajuts ADS 2020: concessió i modificació de les bases (exp. 3408-2020-000001) 20-04-202120-06-20211
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 12 d’abril de 2021, relatiu a la convocatòria dels ajuts CARB 2020: concessió i modificació de les bases (exp. 3211-2020-000001) 20-04-202120-06-20211
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 3 de maig de 2021, relatiu als ajuts COVID-19 efectes fase 4 gener (quarta concessió) (exp. 03140-2021-000001) 13-05-202122-06-20213
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 10 de maig de 2021, relatiu a l’aprovació de la proposta de resolució de la convocatòria dels ajuts per pal·liar els efectes econòmics derivats de l’adopció del nivell 4 d’alerta sanitària en diferents sectors econòmics de Menorca, corresponents als mesos de febrer i març de l’any 2021 (Exp. 03140-2021-000646) 20-05-202122-06-20213
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 26 d’abril de 2021, relatiu a l’aprovació de les bases que han de regir la concessió de beques per a la realització d’estudis fora de Menorca que s’adjunten i la convocatòria corresponent al curs 2020-2021 (exp. 1501-2021-000003) 23-05-202122-06-20213
Llista d’admesos i dates d'examen a les proves d’obtenció del certificat de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses. 25-05-202122-06-20213
Resultat de la prova específica del procés selectiu per formar part de la borsa extraordinària de treball de tècnic/a d'Estadística i Àmbit Social de l'Obsam, de l'Institut Menorquí d'Estudis 15-06-202122-06-20213
Petició d'oferta d'assistència tècnica per a la coordinació de la secretaria de la xarxa mundial de reserves de biosfera illes i zones costaneres. 16-06-202125-06-20216
Resolució núm. 2021/EOT/000803 del conseller executiu del Departament d'Economia i Territori, de data 24/05/2021. 25-05-202125-06-20216
Edicte relatiu a l'aprovació de la convocatòria i les bases específiques de l'Oferta SOIB per a la selecció de dos informadors del medi marí 27-05-202127-06-20218
123456


Edictes pendents de publicació al BOIB


Títol