Segona fase de la «Campanya de difusió audiovisual del patrimoni cultural immaterial de Menorca»

Durant l’estat d’alarma que es decretà el mes de març passat a causa de la pandèmia de covid-19, des de les xarxes socials de Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca, Menorca Reserva de Biosfera i Agenda Cultural de Menorca, el CIM va llançar la «Campanya de difusió audiovisual del patrimoni cultural immaterial de Menorca» per a la qual havia obtingut un ajut de l'Institut de Patrimoni Cultural d'Espanya per a projectes de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial en la convocatòria de 2019.

En aquella primera fase de la Campanya es van difondre set vídeos corresponents als elements del PCI següents: tècnica de la construcció de la pedra en sec, la glosa i el glosat, elaboració del formatge, el joc de la bolla, recol·lecció i consum d’esclata-sangs, l’arròs de la terra i l’oliaigua, amb un total de més de 170.000 reproduccions entre el 20 de març i el 15 de maig passats, període de durada de la campanya inicial.

Un cop aixecat l’estat d’alarma, vista la bona acollida que ha tingut aquesta iniciativa i atès que no s’havien pogut enregistrar tots els vídeos prevists inicialment, s’ha reprogramat la campanya i s’han elaborat dos vídeos per a sengles elements del nostre patrimoni cultural immaterial, concretament els corresponent a l’ofici d’arader i al ball de fandango.

Per tant, per cloure la Campanya, encetam ara una segona fase amb la difusió d’aquests dos elements, a través de les xarxes socials abans esmentades, durant aquest mes de desembre.

Cal recordar que l’objectiu de la campanya és donar a conèixer els elements del nostre patrimoni de la mà dels seus portadors, és a dir d'aquelles persones o comunitats que els mantenen vius i els transmeten a les noves generacions, a fi que expliquin les seves experiències i el que representa el patrimoni que recreen a través d'uns vídeos breus que il·lustren el seu saber i transmeten la idea del valor humà com a font de coneixement entre generacions. Perquè només s'estima allò que es coneix, i l'objectiu és que tota la comunitat menorquina se senti implicada en la salvaguarda del nostre patrimoni.

Maó, 11 de desembre de 2020

Departaments relacionats Cultura, Educació, Joventut i Esports
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa