El Consorci de Residus i Energia de Menorca i el Ministeri de Defensa signen l'acord de cessió de terrenys per a la instal·lació d'una torre anemomètrica a la base de Sant Isidre

Aquesta torre ha de permetre realitzar mesures anemomètriques de la zona de cara a la redacció del projecte de repotenciació del parc eòlic de Milà

El Consorci de Residus i Energia de Menorca i el Ministeri de Defensa, han formalitzat la signatura de la concessió demanial per la qual es permetrà emplaçar una torre anemomètrica en terrenys de la base militar de Sant Isidre, en les proximitats del parc eòlic de Milà. Aquesta instal·lació estarà destinada a la presa de dades de vent i altres paràmetres atmosfèrics, amb l'objecte de determinar el potencial eòlic real de l'entorn de Milà i quines característiques hauran de reunir els aerogeneradors per tal de fer viable una repotenciació de l'actual parc eòlic.

Cal destacar que el Pla Director Sectorial Energètic de les Illes balears contempla que l'àrea definida per la poligonal autoritzada del parc eòlic de Milà es considera zona apta per a la futura ampliació o repotenciació del parc existent i que una part d'aquesta zona es troba dins dels terrenys que formen part de la base militar de Sant Isidre. Aquesta possible ampliació també està prevista en l'Estratègia Menorca 2030, que contempla que en l'àrea de Milà es pugui desenvolupar un projecte de generació renovable que combini diferents tecnologies: eòlica, fotovoltaica, biomassa i emmagatzematge d'energia elèctrica, utilitzant els abocadors restituïts de Milà I i Milà II i la zona autoritzada del parc eòlic, cosa que permetria disposar d'un potencial renovable d'uns 20 MW, molt superior als 3,2 MW actuals. En el cas concret de l'eòlica, es considera factible repotenciar fins als 10,5 MW, substituint els actuals 4 aerogeneradors de 0,8 MW per 3 de 3,5 MW, fins a arribar a un total de 10,5 MW de potència eòlica.

Per assegurar la viabilitat del projecte i definir millor les característiques que han de reunir els nous aerogeneradors, és necessari procedir a analitzar el comportament del vent a alçades de 90 m. Per evitar que els actuals aerogeneradors distorsionin les lectures de vent, cal que la torre estigui prou allunyada per evitar les esteles de turbulència que provoquen les rotacions de pales de les turbines. Atesa la configuració del terreny existent a Milà, el millor emplaçament per realitzar aquestes mesures és el que es troba ubicat a llevant de l'actual parc, dins dels terrenys que delimiten la Base de Sant Isidre. La torre tindrà una alçada de 90 metres i es realitzaran captures de dades a 35, 65 i 90 metres per determinar el comportament del vent a diferents alçades, valors que quedaran enregistrats en intervals de 10 minuts. L'anàlisi del potencial eòlic requereix disposar de dades deuminutals al llarg d'un període mínim d'un any, tot i que és convenient allargar-ho fins a 5 anys si es vol comprendre millor l'evolució del vent a llarg termini.

La concessió demanial tindrà una durada de 5 anys amb possibilitat de pròrroga i preveu que el Consorci realitzi algunes accions de millora i de manteniment dels accessos existents a l'entorn.

Maó, 28 de juliol del 2020

 
Imatges relacionades
 
Departaments relacionats Medi Ambient i Reserva de Biosfera
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa

 
 
Comparteix aquest contingut
     
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ