Modernització de les zones turístiques

La millora de les zones turístiques és un dels objectius prioritaris que té plantejat el Departament d’Ordenació Turística del Consell Insular de Menorca, i és per això que ha decidit impulsar un pla de diagnosi i modernització amb els ajuntaments de l’illa, per tal que es puguin acollir a diverses línies de finançament. A la vegada, aquest projecte s’engloba dins els objectius marcats pel Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT).
El projecte neix amb la voluntat de millorar les urbanitzacions turístiques, que són el focus del desenvolupament de l’activitat turística i d’allotjament, sota les premisses d’accessibilitat i sostenibilitat, i amb la intenció de dotar-les d’infraestructures amb serveis propis que responguin a les necessitats i demandes actuals i futures del territori.

Actualment està en fase de redacció el Pla de Diagnosi i Modernització. Aquest document serà el punt de partida per a la recerca de fons econòmics (europeus, estatals, autonòmics…) per tal d’impulsar els diferents projectes recollits en aquest pla.

Departaments relacionats Economia i Territori
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa