Normativa i part jurídica

DECRETS DE PRESIDÈNCIA

Decret de la presidenta núm. 152/2020 de modificació del decret núm. 117, de data 12/06/2020, de reducció de línies i nombre d'expedicions en el transport públic regular de viatger per carretera, d'ús general

Decret de la president núm. 150/2020 de mesures específiques per a les activitats de lleure educatiu i les instal·lacions juvenils de Menorca per a prevenir possibles rebrots de la Covid-19, una vegada superada la fase 3 per a la transició cap a una nova normalitat

Decret de la presidenta núm. 141/2020 de modificació de les mesures preventives, de protecció i organitzatives adoptades als centres de treball on presten els seus serveis els empleats públics del Consell Insular de Menorca, els seur organismes autònoms i ens depenents en aplicació del pla per a la transició cap a uno nova normalitat

Decret de la presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 124/2020, de 15 de juny, relatiu a l’obertura al públic de les oficines d’informació turística i dels béns d’interès turístic i cultural gestionats per la Fundació Foment del Turisme de Menorca

Ordre SND/507/2020

WebEditor/Pagines/file/Coronavirus/Comunicat%20suspensi%C3%B3%20terminis%20procediment%20administratiu%20a%2025_5%202020_corr.pdfComunicat suspensió terminis procediment administratiu a 25-5-2020


Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 107/2020, de 15 de maig, relatiu a la modificació de les mesures preventives, de protecció i organitzatives adoptades en els centres de treball on presten els seus serveis els empleats públics del Consell Insular de Menorca, els seus organismes autònoms i ens dependents en aplicació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat

Instrucció de la Presidència del Consell Insular en relació amb l'assistència de públic al Ple ordinari de 18 de maig de 2020

Protocol preventiu d'ús i estada a la sala de Plens del CIM

Decret 106/2020, de 8 de maig, relatiu a les PRIMERES MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ DE LES MESURES ADOPTADES PER A L’ORGANITZACIÓ TEMPORAL DE FUNCIONS I SERVEIS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS DEPENDENTS

Decret de la Presidència del Consell Insular de Menorca núm. 101/2020 de 30 d'abril, relatiu a la pròrroga de la vigència del títols de família nombrosa la caducitat dels quals es produeixi durant la vigència de l'estat d'alarma.


 Decret de la Presidència del Consell Insular de Menorca núm. 75/2020 de 15 de març, relatiu a l’organització temporal de funcions i serveis del Consell Insular de Menorca, els seus organismes autònoms i ens dependents.

 Decret de la Presidència del Consell Insular de Menorca núm. 76/2020 de 15 de març, relatiu a les mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal del Consell Insular de Menorca, els seus organismes autònoms i ens dependents.

 Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 84/2020 de 24 de març, relatiu a l’ampliació i modificació de les mesures organitzatives temporals relatives a les funcions, serveis i personal del Consell Insular de Menorca, els seus organismes autònoms i ens dependents.


 

editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa