Pressupost General del Consell de Menorca

 


 • Liquidació del Pressupost i Compte General:
  • Resultat pressupostari
  • Romanent de tresoreria
  • Balanç
  • Resultat econòmic patrimonial
  • Informació economicofinancera a la Plataforma del Tribunal de Comptes

 

  • Liquidació del Pressupost i Compte General:
  • Resultat pressupostari
  • Romanent de tresoreria
  • Balanç
  • Resultat econòmic patrimonial
  • Informació economico-financera a la Plataforma del Tribunal de Comptes

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estat d'execució del pressupost:
Modificacions del pressupost

Liquidació del pressupost:Estat d'execució del pressupost:

Modificacions del pressupost

Principals modificacions:

Edicte núm. 8630. Aprovació definitiva de la proposta de modificacions, competència del Ple de la corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'exercici 2016

Edicte núm. 14423. Aprovació definitiva de la proposta de modificacions competència del Ple de la corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'exercici 2016

Liquidació del Pressupost:


ALTRES EXERCICIS:
Pressupost 2015 - Vol I

Pressupost 2015 - Vol II

Presentació del Pressupost 2015


Estat d'execució del pressupost:
Modificacions del pressupost

Principals modificacions:

   Edicte núm. 9845: Aprovació definitiva de la proposta de modificacions, competència del Ple de la Corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'exercici 2015
 
Liquidació del Pressupost:


 


Pressupost 2012 vol. I
Pressupost 2012 vol. IIPressupost 2011 vol. I
Pressupost 2011 vol. II
 Pressupost 2010 vol. I
Pressupost 2010 vol. II
 Pressupost 2009 vol. I
Pressupost 2009 vol. II
 Pressupost 2008 vol. I
Pressupost 2008 vol. II
 Pressupost 2007 vol. I
Pressupost 2007 vol. II
 Pressupost 2006 vol. I
Pressupost 2006 vol. II
 Pressupost 2005 vol. I
Pressupost 2005 vol. II
 Pressupost 2004 vol. I
Pressupost 2004 vol. II

 

 
 

editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa