S’obre el període de sol·licituds pels ajuts a persones majors o amb discapacitat

Les línies d’ajuts per a persones majors de 65 anys o amb qualcuna discapacitat reconeguda s’emmarquen en l’exercici de l’activitat de foment en matèria d’assistència social. L’objectiu d’aquesta iniciativa és millorar la qualitat de vida d’aquests col·lectius i fomentar la seva autonomia.

Es tracta d'una convocatòria directa amb dues línies d’ajuda: ajuts a gent gran (ajudes tècniques) i ajuts a persones amb discapacitat (ajudes tècniques i ajudes per tractaments rehabilitadors). En total, es compta amb una partida pressupostària de 200.000 €, gestionats a través d’un conveni amb els diversos ajuntaments de l’illa, i on cada persona beneficiària podrà obtenir un màxim de 2.500 €.

Les ajudes tècniques es refereixen a instruments, utensilis, dispositius i equips que faciliten la relació i l’autonomia, com per exemple pròtesis (audiòfons, pròtesis dental...), ortesis (ulleres, plantilles, faixes lumbars...) o altres relacionats amb la mobilitat i comunicació (cadira de dutxa, matalàs antiescares, caminador...), així com també alguns tractaments bucodentals associats directament a la discapacitat.

Els tractaments professionals sociosanitaris fan referència als tractaments rehabilitadors, dirigits a aconseguir la recuperació física, psíquica i sensorial de les persones amb alguna discapacitat o persones majors afectades per processos crònics incapacitadors o amb deteriorament funcional o cognitiu. Inclouen intervencions professionals de psicomotricitat, logopèdia, tractament psicopedagògic, tractament psicoterapèutic i altres tractaments similars que corresponguin a la mateixa finalitat.

Per a ser beneficiari d'aquestes ajudes s’ha d’estar empadronat/da en algun municipi de Menorca amb una antiguitat mínima d’un any, i no disposar d’ingressos per atendre la necessitat, segons els màxims establerts a la convocatòria. A més, en el cas de les persones amb discapacitat han de tenir un grau de discapacitat reconegut del 33% o més, i ser menors de 65 anys.

Les sol·licituds i la documentació adjunta es poden presentar tant presencialment com telemàticament a: http://www.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=990100885&IDDEPARTAMENT=51) al Servei d’Atenció Ciutadana del Consell Insular de Menorca (seus de Maó i Ciutadella) i als registres d’entrada dels ajuntaments que disposin de registre a altres administracions. Es pot trobar tota la informació a la pàgina web www.cime.es i en el següent enllaç. http://gestio.cime.es/Documents/Edictes/12157edi.pdf)


Maó, 20 de juliol de 2021

Departaments relacionats Benestar Social
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa

 
 
Comparteix aquest contingut
     
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ