Ajuts destinats a pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu produïts en la joventut de Menorca a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la Covid-19 i a afavorir l’emancipació de les persones joves

Des del servei de Joventut es tornen a aprovar la convocatòria d’ajuts per ajudar a les persones joves a afrontar les conseqüències derivades de la pandèmia.

Aquest confinament ha tingut conseqüències econòmiques i socials molt negatives per a tots els sectors d'activitat i amb una especial incidència en la joventut en edat laboral, com es reflecteix en el resultat de l'enquesta efectuada a més de 1.700 joves de Menorca, realitzada a instàncies del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports l'any 2020.

En aquest context, el Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports evita duplicitats amb altres convocatòries d'ajudes, i dins el seu marc competencial en joventut, per les raons d'interès públic, social i econòmic exposades, convoca aquests ajuts en benefici de la gent jove d'entre 18 i 30 anys.

Els ajuts tenen com a objectiu facilitar l'accés al treball, l'educació, la formació, la informació i la comunicació, l'art, la cultura i la participació social; en definitiva, contribuir a la realització del projecte de vida de la gent jove. Enguany, a més, s'afegeix una nova línia destinada a l'ajuda pel pagament del lloguer de l'habitatge habitual.

L'objecte d'aquestes bases és la concessió d'ajuts destinats a pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu produïts en la joventut de Menorca a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, i a impulsar l'autonomia socioeconòmica i l'emancipació residencial de les persones joves.

Aquesta convocatòria compta amb diferents línies d’ajuts.

La línia 1 té com a objectiu ajudar a les persones joves en l’adquisició d’equips informàtics, els quals són clau per seguir amb la seva formació acadèmica i/o carrera professional.

La línia 2 està orientada a ajudar a les persones joves a obtenir el permís de conduir, la qual cosa facilita l’accés al mon laboral. Al mateix temps, també està orientada a col·laborar amb la joventut alhora de participar a les activitats formatives no reglades artístiques, culturals i de lleure.

Finalment, com a novetat d’aquesta convocatòria, hi ha una tercera línia orientada per ajudar a les persones joves a pagar el lloguer de l’habitatge habitual i permanent.

Des del departament de Joventut es valora molt positivament aquesta convocatòria ja que donarà resposta a una situació en la que es troben les persones joves i que, d’alguna manera, els ajudarà a superar la crisi sanitària, social i econòmica en la que ens trobem. 

Des de la institució menorquina es remarca la necessitat d’atendre a les necessitats de les persones joves, sobretot en un context com és l’actual.

Més informació Cartell ajuts
Departaments relacionats Cultura, Educació, Joventut i Esports
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa