El Consell Insular posa en marxa el nou Servei d’Atenció Integral de les persones LGTBI a Menorca

Nota de premsa: El Consell Insular posa en marxa el nou Servei d’Atenció Integral

El Consell Insular, a través del departament de Benestar Social, ha presentat el projecte per a l’atenció integral de les persones que pateixen, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere i/o expressió de gènere s’autoidentifiquin o no amb lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, intersexuals o queer, i les seves famílies a Menorca.

Es tracta del primer servei de les Balears amb personal propi que garanteix la continuïtat i consolidació d’aquest. L’objectiu és proporcionar atenció social i psicològica i assessorament jurídic personalitzat per tal de millorar la situació de les persones que ho necessitin.

Concretament, les àrees d’intervenció seran els següents:

- Àrea d’acollida i informació: valoració de les necessitats per oferir informació, orientació i assessorament.
- Àrea d’atenció social: ajuda en cas de tenir dificultats a l’hora de cobrir les necessitats bàsiques a conseqüència de l’LGTBI-fòbia (allotjament i manutenció, entre d’altres) mitjançant la derivació a recursos especialitzats.
- Àrea d’atenció psicològica: suport i acompanyament psicològic a les persones LGTBI i als seus familiars, orientat a assumir la mateixa orientació sexual i identitat de gènere i desenvolupar un estil d’afrontament actiu que l’ajudi a enfrontar-se a l’estigma social.
- Àrea d’atenció jurídica: informació i assessorament sobre qüestions relacionades amb el matrimoni igualitari, discriminació en qualsevol àmbit per raó d’orientació sexual o identitat de gènere, delictes d’odi i agressions, així com assistència a sol·licitants d’asil i refugi.
- Atenció comunitària: intervenció amb el conjunt de la societat, a través de campanyes informatives i de sensibilització, i formacions.

La presidenta del Consell Insular, Susana Mora, ha manifestat que “és fonamental comptar a Menorca amb un servei que garantesqui els drets de les persones LGTBI i els oferesqui l’atenció i l’assessorament necessari durant les diferents etapes de la seva vida i circumstàncies personals”.

Per part seva, la consellera de Benestar Social, Bàrbara Torrent, ha afegit que “dotar uns serveis públics que facin feina per materialitzar mesures de prevenció i d’intervenció en situacions de discriminació, ha estat un dels principals objectius en la posada en marxa del SAI”.

Aquest servei està dirigit a tota la ciutadania en general, i en especial a les persones que pateixin o estiguin en risc de patir discriminació o violència per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere i/o l’expressió de gènere a Menorca, així com a les seves famílies. En el cas dels menors d’edat, es requerirà el consentiment dels pares o tutors legals per iniciar la intervenció més adequada.

A més, està ubicat al centre Polivalent Sa Platja Gran, a Ciutadella, i també a la seu de serveis socials al Carrer d’Artrutx 23, 1r, Maó. Per adreçar-se al mateix, s’haurà de fer mitjançant cita prèvia telefònica, i també s’ha habilitat un número de WhatsApp i un correu electrònic per a consultes i informació en línia.

Maó, 13 de maig de 2021
 
Imatges relacionades
 
Departaments relacionats Presidència
Benestar Social
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa