El Consell Insular aportarà el fons suficient per fer front a les 96 sol·licituds que havien quedat fora de la primera convocatòria d’ajuts pel mes de gener als sectors econòmics

El Consell Insular de Menorca ha aprovat aquesta setmana la segona remesa de pagaments corresponents a la convocatòria d’ajuts a empreses i autònoms de Menorca per a la reactivació econòmica, de febrer i març. En total s’han concedit 385 ajuts per un valor de 1.191.000 €. Així, entre febrer i març, ja sumen 858 ajuts concedits per un import total de 1.941.000 €.

Els ajuts estan destinats a les empreses que s’han vist més afectades per l’aplicació de les mesures de prevenció de propagació de la Covid-19 i estan emmarcats en el conveni de col·laboració entre el Consell Insular i el Govern de les Illes Balears que es va signar el passat 4 de febrer amb un pressupost total de 2.250.000 €.

Com ha manifestat el conseller d’Economia i Territori, Josep Pastrana, ‘l’objectiu és ajudar a les empreses per tal que, gràcies als recursos financers, mantinguin els seus llocs de treball i la seva activitat, i trobant en el Consell Insular un aliat per encarar la delicada situació actual’.

Actualment, queda pendent la resolució de 210 sol·licituds, de les quals 165 han de presentar requeriments i 43 es denegaran per no complir amb els requisits de les bases de la convocatòria.


Ampliació del crèdit
Per a la convocatòria dels ajuts del gener, el Consell Insular va rebre 569 sol·licituds que complien amb els requisits de les bases. D’aquestes, donada la limitació del pressupost inicialment aprovat, només es van poder concedir 473 ajuts.

Davant d’aquest escenari, i per tal d’arribar al màxim d’empreses possibles, la institució insular aprovarà durant el pròxim plenari una ampliació de crèdit per tal de poder incorporar les 96 empreses restants que havien quedat fora d’aquesta convocatòria.


Maó, 12 de maig del 2021


Departaments relacionats Economia i Territori
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa