Plec de lectura 44 dedicat a Cristina Andreu Adame

Aquest nombre està dedicat a la historiadora maonesa Cristina Andreu. Hi podreu llegir uns fragments d'alguns dels seus llibres sobre la pintura a Menorca al llarg dels darrers dos segles. Podreu trobar el Plec a tots els pobles de Menorca als llocs habituals de distribució i ben segur que a la vostra biblioteca.

El Plec dels mesos del març-abril de 2021 està dedicat a la sra. Cristina Andreu Adame (Maó, 1957) que és una persona molt destacada en el camp dels estudis sobre la història de l'art a Menorca. La seva trajectòria laboral està estretament relaciona amb el Museu de Menorca des d'on ha participat en molts projectes expositius i bibliogràfics, i també amb altres institucions com ara l'IME, l'Enciclopèdia de Menorca, l'Ateneu de Maó, etc.

A aquest Plec hem triat tres fragments de la seva extensa obra que estan relacionats amb el que més ha estudiat durant la seva vida i que ens ha donat a conèixer a través d’un bon grapat d’obres i exposicions: la pintura a Menorca.

La part gràfica del Plec la tenim gràcies a l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca que ens presenta una imatge ben curiosa d'un grup de dones a la Cala de Sant Antoni de Maó. Mirant aquesta imatge podem veure com ha canviat tant la moda que porten aquestes dones, com el mateix paratge que ara està urbanitzat i des d'on just al darrera apareix l'Illa del Rei

 
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa