APROVADA LA PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP CIUTADANS PER AL SEGUIMENT I IMPLEMENTACIÓ DE MOCIONS I PROPOSTES D'ACORD IMPLEMENTADES EN EL PLE

El conseller de Cs al Consell de Menorca, Eugenio Ayuso, va proposar en el ple insular implementar un sistema de seguiment i execució de les mocions i propostes d'acord aprovades en ple, amb la intenció de conèixer el grau de compliment, temps d'execució i partida pressupostària. Així, va sol·licitar que tota aquesta informació es publiqués al Portal de Transparència del Consell Insular facilitant l'accés a la informació tal com indica la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

"La legislatura avança i hi ha nombroses propostes i mocions que es duen a terme pels diferents grups. Mensualment es discuteixen, primer en les comissions informatives pertinents i, en segon lloc, en el ple corresponent. No obstant això, una vegada aprovades les iniciatives, el seu seguiment és complicat i no sempre es coneix el grau d'implementació de les iniciatives", ha assenyalat Ayuso.

"Des de Ciudadanos creiem que és necessari un sistema de seguiment de les mocions i propostes d'acord aprovades en el ple de la institució, com a eina fonamental per a garantir que aquestes mocions i propostes s'implementen amb total garantia", ha assenyalat el conseller de Cs, qui ha recordat que la Llei 19/2013 de 9 Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, estableix l'obligació per part de les Administracions Públiques de disposar de publicitat activa, i de canalitzar aquesta informació i facilitar-ne l'accés, la llei preveu el Portal de transparència.

Menorca, dilluns 26 d'abril de 2021.

 
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa