Què en treim del debat de política general? Les propostes del PP

El dia 15 de març es va celebrar el debat de política general. El Grup Popular, amb el conseller Adolfo Vilafranca com a portaveu, va ser la força política que proporcionalment va presentar més propostes de resolució, 79 del total de 172; 79 de les 162 que es van debatre.

D’aquestes propostes, del PP 33 van ser aprovades per unanimitat i 3 es van aprovar amb el suport de l’equip de govern (on no hi era present la consellera d’Unides Podem).

Si començan per aquestes darreres --Oh, sorpresa!-- l’equip de Govern va reconèixer que la proposta d’actualització del Pla Territorial Insular marca una línea regresiva i prohibicionista que no aborda solucions reals als problemes de Menorca; les forces d’esquerra també van acceptar l’incumpliment dels propis compromisos per a dur endavant l’aprovació d’una Lley de Reserva de Biosfera; i així mateix es va donar per bó el déficit de neteja de platges que propiciat el sorgiment d’associacions de voluntaris per a dur a terme les feines que altres no fan.

Si es van equivocar o no en les votacions, el temps ho aclarirà, però molts ciutadans ja ho tenen clar.

A més d’aquestes proclames, per unanimitat es van aprovar les següents propostes del Grup Popular, que agrupem per temes:

MOBILITAT: El Consell ha de dur a terme la reforma de la carretera en el tram Alaior-Ferreries i prioritzar el final d’obra del segment Maó-Alaior;

MEDI AMBIENT: El Consell demanarà al Govern que resolgui el trasllat fora de Menorca dels llots tòxits de la depuradora de Ferreries aquest any; resoldrà les avaries del parc eòlic De Milà abans d’estiu, i reclamarà la instal·lació d’un segon cable submarí.

ECONOMIA: El Consell vetllarà per que arribi a Menorca la quantitat necessària de Fons Europeus.

HABITATGE: S’aprova el compromís per millorar la disponibilitat d’habitatge social i millorar aquest sector.

PRESIDÈNCIA: L’equip de govern accepta com a pròpia la proposta de difondre protocols clars sobre les mesures de prevenció del Covid; també a defensar l’exigència de PCR (o prova asimilable) en origen i controls en ports i aeroports i mesures complementàries com la del passaport sanitari.

TURISME: El Consell posarà en marxa bonus turístics per a fomentar el turisme entre illes i dinamitzar l’economia, ben igual que farà els possibles per a reanimar l’arribada de turistes de l’IMSERSO, establint les necessàries mesures de control sanitari.

BENESTAR: Compromís d’activar el Centre Geriàtric de Es Castell; iniciar les obres d’ampliació de Bintaufa, destinat a persones amb discapacitat intel·lectual, problemes de salut mental o de conducta, juntament amb el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials; demanarà al Govern que millori el servei d’atenció primària, incrementant personal, equipaments i mitjans tecnològics; igualment, demanarà al Govern mancomunar les cases d’acollida com a servei insular; el Consell incrementarà recursos econòmics per a millorar i agilitzar els serveis municipals de valoració i atenció als usuaris i col·lectius vulnerables o en risc; el Consell agilitzarà i mantindrà les diverses línies de prestacions econòmiques per donar cobertura a necessitats bàsiques de col·lectius en risc, vulnerables, en situació d’exclusió social; es reforçarà la xarxa d’infraestructures, espais i equipaments, destinats a persones en situació de dependència; reforç per els serveis d’atenció als infants en situació de desprotecció i maltractament; el Consell estudiarà amb l’Ajuntament de Maó donar impuls al programa PAIDOS; amb tots els ajuntaments estudiarà també les millores d’accesibilitat en els municipis; compromís d’avançar en la integració de les persones del col·lectiu LGTBI.

JOVENTUT: Activació del Consell de Joventut; assegurar la posada en servei aquest estiu de les cases de colònies que gestiona INJOVE; campanyes de sensibilització dels joves en diverses línies de voluntariat (medi ambient, companyia social a persones grans, respecte al patrimoni cultural); noves inversions en millores de les instal·lacions per a joves; ampliació de programes per a la joventut.

EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS: reivindicar la celeritat en la construcció del Conservatori de Música a Maó i del Centre d’Hotaleria a Ciutadella; restauracions del Castell de Sant Felip; Torre d’en Penjat i La Mola; reivindicació davant al Govern de suficient personal per al Museu i la Biblioteca Pública de Maó; el Consell promourà amb els ajuntaments nous espais idonis per al desenvolupament d’activitats culturals, formatives i artístiques.
Es fa notar que cap proposta del Grup Popular en matèria d’Ordenació del Territori s’ha tingut en compte.

 
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa