El Consell aprova el conveni de Rescat Cultural 2021 amb els ajuntaments amb una inversió de 50.000 euros per a la contractació local musical i d'arts escèniques

Des de l’arribada de la pandèmia de la COVID-19 s’ha hagut de cancel·lar i suspendre gran part de l’activitat cultural presencial a Menorca. Nombrosos artistes, espectacles i altres activitats relacionades amb el món artístic i cultural s’han vist afectades. Algunes activitats s’han pogut reprogramar, però d’altres no.
Així mateix, el perjudici econòmic per a molts dels professionals que participen en aquestes activitats ha estat notable.

Per aquest motiu, el Consell Insular de Menorca va posar en marxa la iniciativa Rescat Cultural de Menorca durant l’any 2020, i ha decidit mantenir l’impuls al sector durant l’any 2021.
A través d’aquesta iniciativa es preveu una línia d’ajuts dirigida a estimular l’economia del sector en coordinació amb els ajuntaments i amb l’escolta activa dels agents culturals.

El passat dilluns es va aprovar un conveni de col·laboració entre el Consell i els ajuntaments de Menorca pel suport extraordinari a la programació local musical i d’arts escèniques per a l’any 2021, amb una despesa màxima de 50.000 euros repartida entre tots els municipis. Es reparteix aquest import en base a una part fixa per cada ajuntament i en funció de la població de cada municipi.

L’objectiu d’aquest conveni és articular la col·laboració entre el Consell i els ajuntaments de l’illa per promoure una ajuda extraordinària que impulsi la contractació i l’activitat de grups musicals i d’arts escèniques (teatre, dansa, circ, etc.) establerts a Menorca, per tal de fomentar la contractació artística local.


Maó, 31 de març de 2021

 
Imatges relacionades
 
Departaments relacionats Cultura, Educació, Joventut i Esports
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa