INTERPEL·LACIÓ SOBRE EL NOMENAMENT FALLIT D'UNA SÍNDICA DE GREUGES

El conseller Carlos Salgado va interpel·lar la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, per les estranyes circumstàncies que s'estan produint per cobrir les dues vocalies vacants de la Sindicatura de Greuges de Menorca.

Salgado, com de fet tots els components del Grup Popular, consideren insuficients les explicacions que fins ara ha donat la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, sobre la retirada del punt de l'ordre del dia en el ple del mes de gener, que havia de suposar l'aprovació de dues noves vocals.

La proposta de designació de les noves vocals partia, exactament, de l'equip de govern del Consell de Menorca que és també l'òrgan que havia proposat dos perfils concrets de persones per ocupar aquestes places. Però a més es dóna la circumstància que la persona que sembla ha estat discutida per sectors indeterminats de la societat, és la vocal que havia proposat el PSOE.

Per cortesia i en benefici de la composició plural d'un òrgan que té com a propòsit resoldre possibles indefensions o greuges de i als ciutadans per part de l'administració, els grups polítics, tant de l'oposició com de govern, van acceptar les propostes que van arribar a comissió informativa i és així com per unanimitat havien d'anar a ple de gener per a una aprovació oficial, però que era ja un mer tràmit.
El Grup Popular va intentar obtenir mitjançant la interpel·lació una explicació més raonable de la que fins ara s'ha ofert. Però tota l'explicació aconseguida és que una de les persones seleccionades per ocupar una plaça de la Sindicatura "no gaudeix de consens social necessari".

El Grup Popular lamenta que es jugui amb el nom de les persones, més quan ja s'havia escenificat davant l'opinió pública i en la mateixa sala de plens del Consell la presentació de les noves síndiques.

El conseller Salgado entén que aquest un assumpte molt delicat i controvertit que enterboleix un òrgan, la Sindicatura de Greuges, creat per resoldre conflictes i no perquè el govern del Consell els crei en el seu propi llindar, per les discrepàncies internes sorgides en el PSOE.

El Grup Popular recorda a més que les persones designades per ocupar un càrrec que és honorífic i no té retribució no són candidates ni aspirants sinó persones a les que s'ha seleccionat des de la pròpia institució que les proposa en raó del seu perfil i a les que es demana que compleixin amb una comesa de caire pacificador i de mediació social.
El Grup Popular creu que el problema originat l’ha de resoldre qui l’ha creat.

 
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa