El Grup Popular tanca un acord unànime per la defensa de les "casetes de vorera"

La notícia sobre l'avís de desmantellament de barraques de barca a Cala Sant Esteve, per part de la Demarcació de Costes, i altres antecedents coneguts sobre la fi de concessions al litoral va aixecar l'alarma.

El Grup Popular de el Consell de Menorca va presentar al ple del mes de febrer (15-2-2021) una proposta d'acord per preservar aquest patrimoni etnològic i el seu ús per part dels menorquins. Es tractava d'aconseguir una pronunciament explícit de suport institucional a la conservació i manteniment de les "casetes de vorera", com a elements propis d'una idiosincràsia local.

A partir d'una bona base de consens, la proposta inicial va acollir algunes esmenes i va obtenir així el suport unànime de totes les forces polítiques representades a la institució.

Hem aconseguit el pronunciament institucional en defensa de la permanència i millora d'aquestes construccions de litoral. Es buscarà a més, el pronunciament dels ajuntaments en el mateix sentit i a les corporacions locals se'ls demanarà també que incloguin - si no ho han fet ja-la totalitat d'aquestes construccions dins dels seus catàlegs de protecció. Són vies per intentar assegurar que aquests elements patrimonials perduren i conserven el seu ús per facilitar formes d'oci tradicionals i la relació directa entre els menorquins i el mar.

 
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa