Menorca tindrà inversions que sumen 58 milions amb fons ITS i altres aportats per les administracions en 2020

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, i el conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, juntament amb la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, han detallat avui les inversions amb fons de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS) que es duran a terme a Menorca i també altres inversions, amb fons del Govern i d’altres administracions, que es consideren prioritàries a l’illa per un import global de 58.017382 euros. D’aquesta quantitat, 14,7 milions provenen de fons ITS i la resta 43,3 milions d’altres fons de finançament.

Són inversions destinades a projectes que ja estan en marxa i conclouran en aquest any 2020 o bé que començaran enguany.

El nou plantejament d’inversions a Menorca s’ha anunciat després d’una reunió entre el Govern de les Illes Balears, Consell de Menorca i tots els batles i batlesses de Menorca.

El replantejament de les inversions amb fons d’ITS i en el seu conjunt es produeix en el marc de la situació derivada de la crisi de la Covid-19, que ha obligat el Govern de les Illes Balears a revisar les inversions previstes i a prioritzar aquelles que es consideren més necessàries. En cap cas, es descarten projectes, sinó que se n’ajornen alguns a un altre moment.

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, ha assegurat que la crisi de la Covid ha definit “una nova realitat que evidentment no estava ni prevista ni pressupostada i que exigeix una revisió dels pressupostos”.

“L’esforç en matèria sanitària, assistencial, social i laboral ha estat descomunal i ha de seguir essent la prioritat”,ha destacat el conseller. Davant aquesta nova realitat, “no es pot pensar que tot pot seguir com estava previst i totes les institucions ho hem de tenir clar i fer un exercici de responsabilitat”.

En aquest sentit, ha advertit que no ha estat fàcil replantejar les inversions, però que ha estat possible afavorir al màxim les inversions a Menorca “des de la transparència i el diàleg, l’ interès de l’illa per damunt dels locals i des de l’esforç de tots per garantir al màxim l’execució dels projectes previstos”.

Pons ha deixat clar que no es perden projectes, sinó que es reprogramen inversions que avui per avui no tenen un calendari fixat i determinats projectes –mitjançant conveni - veuran avançat el seu finançament per part dels ajuntaments o Consell.

El conseller Pons ha resaltat que hi ha hagut acord per tal de prioritzar aquells projectes de l’ àmbit sanitari i de serveis socials, educatiu, d’habitatge i de medi ambient (millora d’infraestructures hidràuliques i de gestió del cicle de l’aigua, la protecció del medi ambient i la potenciació de les energies renovables).

El conseller Miquel Mir, per la seva banda, ha destacat que es prioritzen la majoria de projectes relacionats amb el cicle de l’aigua “perquè aquest Govern no oblida que més enllà de l’emergència social que sorgeix arran dels efectes de l’emergència sanitària, i que abordarem sense que ningú quedi enrere, ens mantenim dins d’una emergència climàtica que cal afrontar sense demora”. En aquest sentit, ha recordat que la proposta del Govern de tancar un Pacte per l’aigua amb tots els Consells insulars segueix vigent.

A més de projectes de les àries prioritàries abans esmentades, també es mantindran aquells projectes ITS en el que el seu estat d’execució està força avançat.-Projectes a executar a Menorca amb fons ITS:

La suma total de projectes ITS a Menorca que són declarats d’execució estratègica i per tant segueixen endavant (ITS Cime+ITS Ajuntament+ITS Govern) és de 14.714.614,02€

Projectes ITS – Habitatge

Inversió de 1.550.780,70€

La promoció de 12 habitatges a Fornells (Mercadal)

Projectes ITS – Aigua

Inversió de 3.136.678,76€

Estació de desnitrificació a Maó
Electrificació del pou de bombeig d’aigua potable al Camí de Biniparratx de Sant Lluís
Nova EDAR (nova estació de bombeig d'aigües residuals) des Migjorn Gran
Projecte de finalització d’obres per completar l’emissari de Ciutadella Nord
Projecte de substitució parcial de la xarxa de sanejament de Ciutadella Sud
Prova pilot: Infiltració d’aigua depurada per recuperació d’aqüífers sobreexplotats (Sant Lluís)

Projectes ITS – Educació

Inversió de 3.190.493,00€

Nou Centre Integrat de Formació Professional d’hoteleria i turisme a Ciutadella


Altres projectes ITS

Inversió de 6.836.661,56€

Rehabilitació del patrimoni i dotació del Convent de Sant Diego a Alaior
Pla d'actuacions de gestió i recuperació del Camí de Cavalls
Projecte de dotació i reformes del nucli urbà de Sínia Riera, Es Castell
Recuperació i rehabilitació de les murades (Bastió des Governador i Reial Alcàsser) a Ciutadella
Projecte de conversió de les pedreres de Sa Raval Vella d’Es Castell (Thalassa)
Adquisició de l’edifici de «Sa Tanca» a Sant Lluís
Menorca territori viu Smart Island
BeGreen


Projectes ITS que queden posposats:

Aquests projectes queden postposats però amb la intenció de poder-los tornar a reprendre quan la situació econòmica i social s’hagi estabilitzat:

Adquisició d’un terreny per la creació d’un Centre d’Interpretació de la Costa de Menorca i la Reserva Marina de Fornells, Mercadal.
Recuperació de la façana oest del Convent de Sant Diego, Alaior.
Centre d’Interpretació del camp Milà Nou.
Rehabilitació i adequació del casat de Binicodrell, es Migjorn
Projecte de rehabilitació Reial Alcàsser de Ciutadella (Fase II)
Rehabilitació de la torre de defensa Rambla a Maó.
Rehabilitació de la torre de defensa de Sa Nitja


Inversions que s’executaran amb fons distints de l’ITS:

Pel que fa a les grans inversions sense finançament ITS que fa el Govern de les Illes Balears a Menorca, s’ha fet una forta aposta per aquells grans projectes relacionats amb la salut i serveis sociosanitaris, educació i habitatge.Salut i serveis sociosanitaris

Iinversió total de 18,23 M€ en Salut i Serveis Sociosanitaris

Centre Salut Hospital Verge del Toro , a Maó? sociosanitaris à8,9 milions d’€
Residència per a gent gran a Maó à 8,5 milions d’€
Residència per a gent gran a Sant Lluís à 834.000€

Educació

Inversió total de 14,67 M€ en Educació

Escola d’Adults a Maó à2.957.148,28€ (pla 10: finançament avançat per l’Ajuntament i que el Govern retorna en 10 anys)
Reforma de la Sala Augusta à 6.911.620,00€ (pla 10: finançament avançat per part del Consell de Menorca.)
Col·legi d’Educació Infantil i Primària, Mercadal à 4.800.000€ .

Habitatge

Inversió total de 10,4 M€ en habitatge pel 2020

1 promocions de 40 habitatges dotacionals en construcció a Maó à 3,7M€
1 promoció de 18 habitatges en construcció a Maó à 1,7M€
2 promocions de 14 i 15 habitatges que començaran a construir-se dins del 2020 a Maó à2,4M€ i 2,6M€

Maó, 23 de juny de 2020

editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa