Instrucció sobre la gestió dels residus domèstics en el context actual de prevenció i contenció del COVID-19 per a les llars amb persones aïllades o en quarantena

Data : 18/03/2020

El Consorci de Residus i Energia de Menorca informa, seguint les recomanacions del Ministeri de Sanitat, de les precaucions a seguir en relació a la gestió dels residus domèstics en habitatges on hi hagi persones aïllades o en quarantena a causa d’una possible infecció pel COVID-19. Aquestes instruccions hauran de seguir-se a fi de minimitzar els riscos per a la resta de ciutadans i per als treballadors dels serveis de recollida, transport i tractament de residus.

Tractament domiciliari dels residus en llars amb positius o en quarantena per COVID-19

En cas d'una possible infecció o en situació de quarentena, els residus i el material d'un sol ús generats pel pacient o per les persones que hi estiguin en contacte directe, com ara guants, mascaretes, mocadors o qualsevol altre residu, s'hauran de dipositar en una bossa de plàstic de tancament hermètic (bossa 1) i dins d'un poal d'escombraries, preferiblement amb tapa i pedal d'obertura, a l'habitació d'aïllament. Aquests residus no seran objecte de separació per al reciclatge.

La bossa de plàstic (bossa 1) s'haurà de tancar adequadament i s'introduirà en una segona bossa de plàstic de tancament hermètic (bossa 2) situada a la sortida de l'habitació i en un poal amb les mateixes característiques esmentades anteriorment. En aquesta segona bossa de tancament hermètic es dipositaran els guants i mascareta utilitzats pel cuidador o cuidadora en sortir de l'habitació.

La bossa 2 s'haurà de dipositar amb la resta dels residus domèstics a la bossa d'escombraries (bossa 3) corresponent a la fracció resta. De nou, la bossa 3 també s'haurà de tancar adequadament abans de llençar-se.

Immediatament després de la manipulació dels residus i bosses d'escombraries, es realitzarà una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, almenys durant 40-60 segons.

La bossa 3 es dipositarà exclusivament al contenidor de fracció resta (o en qualsevol altre sistema de recollida de fracció resta establerta en l'entitat local). Està totalment prohibit dipositar-la en els contenidors de recollida separada de qualsevol de les fraccions separades (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil) o el seu abandonament en l'entorn.

Tractament domiciliari dels residus en llars sense positius o quarantena

En el cas de les llars sense positius ni en quarantena, la separació dels residus es realitzarà com es fa de manera habitual.

Per tal de reduir al màxim la fracció resta (o fracció seca on sigui aplicable) que arriba les plantes de tractament, convé recordar als ciutadans la importància d'optimitzar la recollida separada de les diferents fraccions (paper-cartó, vidre, envasos i orgànica, si escau), i dipositar en els seus contenidors únicament els residus corresponents a aquestes fraccions.
Finalment, es recorda als ciutadans que els guants de làtex o nitril empleats per fer la compra o altres usos no són envasos, i per tant no han de dipositar-se en el contenidor d'envasos lleugers (groc).

La informació completa ja ha estat facilitada a les empreses que gestionen els diversos serveis de recollida, transport i tractament de residus de l’illa de Menorca, així com als propis ajuntaments. Aquesta es troba també disponible al següent enllaç:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2020/130320-covid.aspx


Maó, 18 de març de 2020

editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa

 
 
Comparteix aquest contingut
     
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ