Indicadors de transparència del Consell Insular de Menorca:

E) Serveis i suport als municipis
Índex de transparència de les diputacions (INDIP), segons l'enquesta elaborada per Transparencia Internacional España. Inclou les actualitzacions posteriors de les dades.

E1 ) Pla d'Obres i Serveis

55. Hi ha una secció visible al web dedicada al Pla d'Obres i Serveis.

56. Es publica la distribució (obligatòria i discrecional) dels recursos del Pla (amb informació detallada sobre conservació de carreteres provincials, recollida de residus sòlids, etc.):

Plans insulars de cooperació

Consorci de Residus i Energia de Menorca

Departament de Mobilitat

E2) Gestió tributària

57.Es publica un catàleg dels serveis en matèria de gestió tributària que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de Menorca.

58. Es publiquen resums de la gestió tributària realitzada per compte dels municipis (per tribut i per entitat local).

E3)  Assistència i cooperació jurídica i econòmica

59. Es publica un catàleg dels serveis en matèria d'assistència i cooperació: a) jurídica  i   b) econòmica que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de l'illa.

60. Es realitzen i es publiquen estudis sobre les diferents zones i demarcacions de l'illa.


E4)  Assistència tècnica urbanística i informàtica

61. Es publica un catàleg dels serveis en matèria d'assistència tècnica urbanística que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de l'illa.

62. Es publica un catàleg dels serveis en matèria d'assistència tècnica informàtica i telemàtica, i les ofertes de contractació centralitzada que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de l'illa. (L'assistència tècnica informàtica i telemàtica es presta a través de l'empresa pública Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA  (SILME).

E5) Altres Indicadors

63. Es dona publicitat, almanco anual, sobre l'assistència prestada pel Consell Insular als ajuntaments i el seu contingut.

64. Es publiquen de forma actualitzada el nombre i la distribució dels càrrecs i llocs de treball assignats als serveis fonamentals que presta el Consell Insular.
  

2013: Pla d'Obres i Serveis, gestió tributària, assistència i cooperació econòmica, assistència tècnica urbanística, assistència informàtica i telemàtica , etc.).

2014: Pla d'Obres i Serveis, gestió tributària, assistència i cooperació econòmica, assistència tècnica urbanística, assistència informàtica i telemàtica , etc.).

2015: Pla d'Obres i Serveis, gestió tributària, assistència i cooperació econòmica, assistència tècnica urbanística, assistència informàtica i telemàtica , etc.).


65. Es publica un Mapa amb la distribució i els enllaços de les vies de l'illa, així com els quilòmetres que comprenen i el seu estat de conservació

66.  Es publiquen els serveis públics que estan gestionats a través de concessionaris i les activitats administratives externalitzades (realitzades mitjançant contractes d'assistència tècnica).  


editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa