Indicadors de transparència del Consell Insular de Menorca:

B) Relacions amb els ciutadans i la societat
Resultats de l'Índex de transparència de les diputacions (INDIP), segons l'enquesta elaborada per Transparencia Internacional España:

B1) Característiques del web del Consell Insular

26. Es pot veure el mapa del web del Consell Insular.

27. Hi ha un cercador intern dins el web del Consell Insular.

28. S'ha implantat un portal (o secció específica) de transparència al web del Consell Insular.

B2) Informació i atenció als interessats

29. Les persones interessades poden fer tràmits administratius i sol·licitar permisos i llicències en línia, tot  garantint la protecció de dades de caràcter personal.

30. Té una bústia d'usuari, o una secció visible al web, per a l'atenció de preguntes, queixes i suggeriments dels interessats, i  b)  es publica l'estadística de les rebudes i les contestades. 

31. Es publiquen l'Oferta d'ocupació pública del Consell Insular, les convocatòries de selecció de personal, els terminis i el grau d'execució.
32. Els interessats poden seguir en línia l'estat de tramitació i les incidències dels procediments administratius que han plantejat o que els afecten.

B3) Nivell de compromís i responsabilitat social

33. Es publica el procediment per a l'exercici del dret d'accés a la informació per part dels ciutadans.

 34. Existeix i s'informa sobre la Carta de Serveis i del grau de compliment dels compromisos que s'hi estableixen.
35. Existeixen i es publiquen les accions de suport a col·lectius com ciutadans discapacitats, aturats (orientació laboral, emprenedors, formació), joves, etc. (les ajudes a municipis o les directament convocades pel Consell Insular).

36. Es publiquen els plans estratègics de subvencions dels òrgans del Consell Insular i les bases que regulen cada tipus de subvenció.

 editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa