Fer feina al Consell


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 24 de gener de 2022, relatiu a l'aprovació de la convocatòria i les bases específiques per la selecció d'un/a treballador/a social al Servei d'Habitatge, Participació Ciutadana i Voluntariat, mitjançant oferta al SOIB 25-01-202201-02-20223
Llista provisional d'admesos a la convocatòria de l'oposició per promoció interna per reclassificació dels aux. d'infermeria i aux. cuidadors funcionaris de carrera del CIM 21-01-202204-02-20226
Edicte Resolució de la consellera executiva de Serveis Generals núm. 8/2022 de data 10/01/2022 mitjançant la qual es nomenen funcionaris/àries de carrera, en pràctiques i la borsa de treball preferent d'auxiliar cuidador. 14-01-202214-02-202216
Edicte Resolució de la consellera executiva de Serveis Generals núm. 17/2022 de data 13 de gener de 2022 mitjançant la qual es nomenen funcionaris/àries de carrera, en pràctiques i la borsa de treball preferent d'auxiliar d'infermeria 18-01-202218-02-202220
Edicte de la qualificació definitiva de la fase d'oposició i resposta a les al·legacions presentades a la qualificació provisional de la fase d'oposició de la convocatòria de TAE ARQUEÒLEG de l'Oferta pública d'Ocupació 2017 30-12-202128-02-202230
Edicte resolució 28 SG de data 25/01/2022 relativa al nomenament a funcionari de carrera de la convocatòria d'auxiliar d'infermeria de l'OPO 2017 28-01-202228-02-202230
Aprovació definitiva de la fitxa del catàleg del lloc de treball de fisioterapeuta (Exp. 0602-2021-000003) 20-01-202221-03-202251