TAULER D'EDICTES. Anuncis


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
Ordre definitiu de la convocatòria de borsa extraordinària de treball d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) 25-09-202025-10-20200
Resultat de la prova específica de la convocatòria de borsa extraordinària de treball de peó 29-09-202029-10-20204
Edicte Resolució núm. 2020/271, de 28 de setembre de 2020, relativa al lloc desert per al proveïment d'un lloc d'auxiliar d'infermeria al servei d'atenció a les drogodependències del Consell Insular de Menorca 30-09-202030-10-20205
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 21.9.2020, relatiu a l'aprovació de la convocatòria d'ajuts del Consell Insular de Menorca per a la pràctica esportiva a la infància i la joventut (de 3 a 30 anys) per a la temporada 2020-2021 (Exp. 2707-2020-000382) 02-10-202030-10-20205
Convocatòria extraordinària de les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial per a l’exercici de l’activitat de conductor de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera regulat en el Reial decret 1032/2007, de 20 de juliol, que tindran lloc a l’illa de Menorca dia 30 d’octubre de 2020. 08-10-202030-10-20205
Petició d'oferta per al contracte menor d'assistència tècnica per realitzar l'estudi ambiental estratègic i modificació de l’esborrany del Pla Director Sectorial de Pedreres de Menorca. 06-10-202030-10-20205
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 31.8.2020, relatiu a l'aprovació de la convocatòria i les bases que regulen la concessió d'ajuts del Consell Insular de Menorca per a estades a centres terapèutics o residencials ubicats fora de Menorca i per a desplaçaments associats durant l'any 2020 (exp. 1819-2020-000001) 19-09-202031-10-20206
Edicte de la Resolució del conseller executiu del Departament de Serveis Generals núm. 2020/277, de data 30 de setembre de 2020, mitjançant la qual es nomena una funcionària de carrera en propietat de la convocatòria d’educadors/res socials de l'Oferta Pública d’Ocupació 2016-2017 01-10-202001-11-20207
Acord de Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 20.7.2020, relatiu a l'aprovació de les bases i la convocatòria que regeixen la concessió d’ajuts al lloguer d’habitatges que s’inclouen en el Programa Pilot Lloguer Ètic del Consell Insular de Menorca per l’any 2020 (exp. 5105-2020-000007) 15-08-202002-11-20208
Acord del Ple del Consell Insular de Menorca relatiu a la modificació de l’acord del Pla Insular de Cooperació per a la redacció de projectes, l’execució d’obres o l’adquisició d’equipaments municipals i millores de zones turístiques per l’any 2020 (Exp. 4801-2020-000010) 20-10-202003-11-20209
123