Comprovar referència cadastral

Comprovació

Comprovació
El servei d’Ordenació Turística del Consell Insular de Menorca ha posat en marxa una nova eina a disposició de la ciutadania que permet saber amb el número de referència cadastral si un immoble està ubicat en una zona apta per a la comercialització d’estades turístiques en habitatges d’ús residencial. També permet saber si l'immoble és un habitatge que disposa de cèdula d'habitabilitat vigent.

L’objectiu d’aquesta eina és facilitar a les persones que tinguin interès a donar d’alta el seu habitatge com a estada turística la informació sobre la situació en què es troba el seu immoble abans de la presentació de la declaració responsable d’inici de l’activitat turística.

En el cas que l'eina no trobi una cèdula d'habitabilitat vigent, es pot estar en una de les següents situacions: que la cèdula hagi caducat (té una durada de 10 anys) o que l'habitatge mai hagi disposat de cèdula. En aquests casos, per obtenir més informació cal dirigir-se al servei d'habitabilitat del Departament d'ordenació territorial del Consell Insular.

Referència cadastral: