Ordenança


Cercar per text:
Tipus
Departament
Data:
DescripcióData
Contribució especial servei d'extinció d'incendis19/08/1993
Ordenança fiscal que regula la taxa corresponent a tràmits administratius i serveis en relació amb l'acreditació del personal del servei d'admissió i control d'ambient en les activitats d'espectacles públics i recreatives02/05/2017
Ordenança fiscal que regula la taxa pel servei de visites al Museu de Menorca25/09/2018
Ordenança fiscal que regula la taxa pel servei insular d'extinció d'incendis, prevenció de runes, salvament i altres18/03/2013
Ordenança fiscal que regula la taxa pels serveis sociosanitaris d'atenció a la gent gran del Consell Insular de Menorca19/08/2013
Ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis prestats a les estacions d'inspecció tècnica de vehicles a Menorca01/01/2018
Ordenança per la qual es regula l'Administració electrònica del Consell Insular de Menorca17/10/2011
Ordenança que regula els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Consell Insular de Menorca18/03/2013
Recàrrec insular Impost Activitats Econòmiques - IAE18/07/1992
Taxa d'expedició de cèdules d'habitabilitat14/03/1992
Taxa d'expedició de documents administratius29/03/1994
Taxa del Servei d'Ordenació Turística14/01/2017
Taxa del viver d'empreses del CIM17/05/2003
Taxa dels serveis de la residència de Trepucó23/01/1999
Taxa dels serveis dels centres d'acollida d'animals del CIM05/12/2006