Serveis

Contractació dels serveis de Gestió de l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca, 2016

Núm. Exp: 4301/000005.Ser/2016

Data aprovació: 06-06-2016

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 102.480,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 27-06-2016

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació: 06-10-2016 8:10:47

Aprovació adjudicació: 26-09-2016

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ASSOCIACIÓ ALADERN

Import (IVA exclòs): 101.000,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 11-10-2016

Formalització contracte: 11-10-2016

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ASSOCIACIÓ ALADERN

Import (IVA exclòs): 101.000,00 €

Entrada en vigor: 12-10-2016