Serveis

Contractació de serveis per a la vigilància i seguretat d'alguns edificis públics i serveis del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4301/000002.Ser/2014

Data aprovació: 10-02-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 315.139,96 €

Data límit de presentació d'ofertes: 24-03-2014

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 16-06-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: CIA. MEDITERRÀNEA DE VIGILÀNCIA,S A

Import (IVA exclòs): 303.436,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 31-07-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: CIA. MEDITERRÀNEA DE VIGILÀNCIA,S A

Import (IVA exclòs): 303.436,00 €

Entrada en vigor: 01-08-2014