Obres

Contractació de les obres per executar el projecte constructiu de les obres de millora de la carretera Me-1, entre Maó i Alaior

Núm. Exp: 4301/000016.Ob/2013

Data aprovació: 11-12-2013

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs): 8.264.308,15 €

Data límit de presentació d'ofertes: 21-01-2014

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 28-04-2014

Òrgan aprovació: Comissió de Govern

Empresa: UTE DRAGADOS, SA/ANTONIO GOMILA, SA "UTE MEJORA MAHON-ALAYOR"

Import (IVA exclòs): 7.574.238,42 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 30-05-2014

Òrgan aprovació: Comissió de Govern

Empresa: UTE DRAGADOS, SA/ANTONIO GOMILA, SA "UTE MEJORA MAHON-ALAYOR"

Import (IVA exclòs): 7.574.238,42 €

Entrada en vigor: