Serveis

Contracte de serveis per redactar el projecte constructiu de les obres de millora de la carretera Me-1 entre Maó i Alaior, entre els PK 1+600 i 11+000, dels termes municipals de Maó i Alaior (MENORCA).

Núm. Exp: 4302/000003.Ser/2013

Data aprovació: 08-07-2013

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 60.000,00 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 12-08-2013

Òrgan aprovació: Presidència

Empresa: MEDITERRÁNEA DE INGENIERÍA CIVIL, SL

Import (IVA exclòs): 59.960,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 29-08-2013

Òrgan aprovació: Presidència

Empresa: MEDITERRÁNEA DE INGENIERÍA CIVIL, SL

Import (IVA exclòs): 59.960,00 €

Entrada en vigor: 29-08-2013