Administratius Especials

Pròrroga del contracte administratiu especial per dur a terme un programa d’activitat física per persones majors que viuen a residències de Menorca

Núm. Exp: 4311/000005.AE/2010

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: