Obres

Contracte d'obres per a l'execució del projecte bàsic i d'execució de restauració de la torre de defensa de Sanitja

Núm. Exp: C4301/2020/000002

Data aprovació: 24-02-2020

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 248.396,10 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: