Serveis

Pròrroga del contracte del servei per a l’execució d’operacions de conservació i manteniment de les carreteres i els camins inclosos en el conveni de cofinançament amb els diferents ajuntaments de l’illa i dels camins i els aparcaments que són competència del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: C4319/2020/000001

Data aprovació:

Òrgan aprovació:


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: