Serveis

Contracte de serveis pel manteniment dels edificis, les instal·lacions i altres treballs de muntatges i transports del Consell Insular de Menorca i aspectes a considerar

Núm. Exp: C4301/2019/000006

Data aprovació: 26-08-2019

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs): 849.117,81 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: