Serveis

Contracte de serveis de teleassistència domiciliària a Menorca

Núm. Exp: C4301/2019/000007

Data aprovació: 26-08-2019

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 673.104,47 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: