Obres

Contracte d'obres per a l'execució dels projectes bàsics i d’execució de les accions incloses a l’interior i d’accés exterior a la cova de s’Aigua

Núm. Exp: C4301/2019/000010

Data aprovació: 27-01-2020

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 366.521,52 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: