Subministrament

Contracte de subministraments d'equips de protecció individual (EPIS) forestals i de rescat pel servei de prevenció, extinció d'incendis i salvaments (SPEIS) del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: C4301/2019/000009

Data aprovació: 18-11-2019

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 54.145,00 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: