Gestió del Servei Públic

Pròrroga del contracte de gestió de servei de transport regular de viatgers per carretera IB-07

Núm. Exp: C4319/2019/000014

Data aprovació:

Òrgan aprovació:


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: