Contractes Patrimonials

Contracte de la cessió parcial, l'operació i el manteniment de la xarxa Wimax

Núm. Exp: C4322/2019/000002

Data aprovació:

Òrgan aprovació:


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: