Serveis

Pròrroga contractació del servei insular d’acollida d’animals

Núm. Exp: C4319/2019/0000018

Data aprovació:

Òrgan aprovació:


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: