Serveis

Pròrroga contractació de les assegurances de vehicles i embarcacions del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: C4319/2019/000017

Data aprovació:

Òrgan aprovació:


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: