Serveis

Pròrroga contractació per lots del servei d’assegurances del Consell Insular de Menorca: Lot V, de responsabilitat d’autoritats i personal al servei del CIM

Núm. Exp: C4319/2019/000009

Data aprovació:

Òrgan aprovació:


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: