Serveis

Pròrroga contractació per lots del servei d’assegurances del Consell Insular de Menorca: Lot II, de responsabilitat civil i patrimonial.

Núm. Exp: C4319/2019/000008

Data aprovació:

Òrgan aprovació:


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: