Serveis

Pròrroga del contracte reservat del servei d'àpats al centre d'estades diürnes d'atenció a persones amb discapacitat derivada de malaltia mental "Sa platja gran", del CIM

Núm. Exp: C4319/2019/000010

Data aprovació:

Òrgan aprovació:


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: