Serveis

Modificació del contracte deL servei d'educació de persones adultes del CIM

Núm. Exp: C4318/2019/000002

Data aprovació:

Òrgan aprovació:


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: